Przestrzeganie zasad i zaleceń podanych w regulaminie
jest pomocne w realizacji wspólnego celu,

jakim jest:

Budowanie wspólnoty akademickiej