1. Każda studentka, organizując swoje zajęcia w czasie wolnym, musi mieć w  uwadze dobro innych osób.
 2. W godzinach od 22.00 do 7.00 obowiązuje cisza nocna.
 3. Wszelkie wyjazdy (sobotnio-niedzielne lub inne dni) mieszkanki są zobowiązane zgłaszać uprzednio s. Dyrektor (wpis w  listę nieobecności i poinformowanie s. Dyrektor osobiście o dłuższych nieobecnościach).
 4. Przy drzwiach wejściowych do akademika znajduje się tablica na której studentka zobowiązana jest zaznaczyć swoją obecność (lub nieobecność) w akademiku
 5. Dom jest zamknięty w godz. 23.00 - 6.00.
  W sytuacji konieczności późniejszych powrotów do Akademika, tj. po godz. 23.00, lub wyjść przed godz. 6.00 należy dzień wcześniej uzgodnić osobiście z s. Dyrektor. Jeśli s. Dyrektor jest nieobecna, należy zgłosić osobiście osobie ją reprezentującej oraz wpisać się do zeszytu (imię i nazwisko, godzina powrotu).
  Jeśli mieszkanka Akademika zgubi klucz płaci 50 zł w celu wyrobienia nowego klucza.
 6. Goście mogą przebywać w  terenie Akademika w godz. 9.00 do 21.00. Studentka zobowiązana jest do zapisywania w zeszycie gości obecności każdej osoby, która do niej przychodzi, bez względu na długość trwającej wizyty. W przypadku zaistnienia konieczności przedłużenia pobytu osób odwiedzających niezbędne jest uzyskanie zgody s. Dyrektor. Na terenie Akademika obowiązuje zakaz nocowania gości bez wiedzy i zgody s. Dyrektor oraz udostępniania klucza do drzwi osobom trzecim. Goście nie są upoważnieni do otwierania drzwi wejściowych do Akademika.
 7. Żywność przechowywana jest w kuchni (lodówka, szafki, koszyczki). Kuchnia jest miejscem przygotowania i spożywania posiłków. Zabrania się spożywania posiłków w pokojach z wyjątkiem sali TV.
 8. Na terenie Akademika obowiązuje zmiana obuwia. Buty w  zmianę zostawiane są w wyznaczonym miejscu. Każda studentka dysponuje szafką na buty gdzie powinna je przechowywać. Półki na zewnątrz służą do przechowywania tylko mokrego obuwia.
 9. Studentki, opuszczając Akademik po zakończonym roku akademickim, zabierają ze sobą wszystkie swoje rzeczy, pozostawiają po sobie dokładnie wysprzątany pokój. Ponadto wypełniają Kartę Wyjazdu, zdają pokój i klucze osobiście siostrze Dyrektor.
 10. Istnieje możliwość przechowania swoich rzeczy przez okres wakacji w depozycie za opłatą. Rzeczy muszą być zapakowane w zamknięte kartony i zabezpieczone przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 11. Każda mieszkanka zobowiązana jest do bieżącej aktualizacji danych kontaktowych, głównie numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz troski o komunikację (czytanie bieżących ogłoszeń oraz maili), która sprzyja budowaniu wspólnoty Akademika.
 12. Każda studentka zobowiązana jest do szanowania wyposażenia Akademika.

W tym celu ustala się następujące zasady postępowania:

 • Zauważone usterki, które wymagają naprawy, należy zgłaszać do s. Dyrektor.
 • W przypadku wyrządzenia szkody, osoba, która ją wyrządziła, zobowiązana jest do jej naprawienia, ewentualnie do pokrycia kosztów naprawy.
 • Ze względu w  bezpieczeństwo, niedozwolone jest korzystanie w pokojach z urządzeń elektrycznych takich jak grzałki, czajniki elektryczne, żelazka, opiekacze, itp.
 • Zabrania się bez wiedzy i zgody s. Dyrektor  podłączania do sieci internetowej urządzeń innych niż komputer, gdyż grozi to zablokowaniem transmisji danych.
 • Zmiany w umeblowaniu mogą być dokonywane tylko za zgodą s. Dyrektor.
 • Nie wolno niszczyć ścian Akademika i mebli, tj. wbijać gwoździ, pinesek, przyklejać zdjęć czy plakatów.
 • Należy dbać o ekologiczne i bezpieczne korzystanie z energii elektrycznej oraz ogrzewania w Akademiku, poprzez m.in. gaszenie światła, wyłączanie urządzeń elektrycznych, zamykanie okien zarówno w pokojach, jak i w pomieszczeniach wspólnego użytku, wietrzenie pomieszczeń przy skręconych kaloryferach.
 • Na terenie akademika obowiązuje segregacja śmieci.
 • Każda mieszkanka zobowiązana jest do troski o czystość, ład i porządek – zarówno w pokoju, w którym mieszka, jak i w pomieszczeniach wspólnych. w tym celu sprząta wyznaczone miejsca zgodnie z grafikiem dyżurów. Ponadto trzy razy w roku (przed Świętami Bożego Narodzenia, Wielkanocą i na końcu Roku Akademickiego) uczestniczy w sprzątaniu całego Akademika.