W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego regulaminem Akademika studentka traci prawo do zamieszkania w akademiku zgodnie z § 5 pkt. 3  Statutu Akademika:

„Mieszkanka traci prawo do mieszkania w Akademiku, gdy:

  • nie wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych regulaminem
  • narusza zasady kultury życia
  • reprezentuje postawy sprzeczne z zasadami wartości chrześcijańskich”.

W takiej sytuacji mieszkanka akademika musi opuścić akademik w przeciągu 3 dni z wyjątkiem sytuacji, kiedy musi opuścić akademik natychmiast, a jest to w przypadku palenia tytoniu, w tym e-papierosów, spożywania alkoholu, posiadania i zażywania substancji odurzających i psychoaktywnych (tzw. dopalaczy) oraz narkotyków, próby przenocowania lub przenocowania osoby / osób z zewnątrz, postawy aroganckiej, lub po wielokrotnym upomnieniu słownym przez s. Dyrektor.

Siostra Dyrektor za nie przestrzeganie zasad Regulaminu Akademika określonych w rozdziale III i IV może także nałożyć karę pieniężną każdorazowo nie wyższą niż 50 złotych.