Studentki mają prawo do:

  1. Odpłatnego zakwaterowania oraz zameldowania czasowego (do końca czerwca danego roku akademickiego).
  2. Korzystania z urządzeń i pomocy służących do nauki oraz rozwijania zainteresowań.
  3. Podmiotowego i życzliwego traktowania.
  4. Wpływu na życie Akademika poprzez działalność koleżeńską i społeczną.
  5. Przyjmowania gości zgodnie z regulaminem.
  6. Swobodnego wyrażania myśli, dzielenia się z innymi oraz dialogu mającego na względzie dobro drugiego człowieka.
  7. Formacji religijnej i towarzyszenia w wierze.
  8. Rozwijania swoich zainteresowań.