Doskonałość chrześcijańska polega w swej istocie na miłości.

Z pragnienia bliskości Boga i pozwalania Mu, by przemieniał nasze serca, płynie ożywiająca modlitwa oraz dobre czyny.

Św. Magdalena Zofia powiedziała w jednej ze swoich konferencji z 24 czerwca 1859 roku:

Wśród cnót wewnętrznych jest jedna, na którą specjalnie chcę zwrócić waszą uwagę. To jedność serc, miłość, wzajemne wspieranie [...]. Bez wątpienia nie żyjemy wśród aniołów. Każda z nas ma swoje wady. Jeżeli my same je posiadamy, dlaczego nie miałybyśmy znosić wad naszych sióstr i braci. Czemu im nie umiemy wybaczyć?”

 „Nikt nie przeszedł, nie idzie i nie pójdzie do Boga

tą samą drogą, którą ja idę,

bo każda osoba niesie w sobie promień słońca

i niepowtarzalną drogę do Boga.

Jednak nie tyle ważne jest przybyć samemu lub szybciej,

ale przybyć razem i na czas”.

(Leon Felipe)

Przyjmijmy zaproszenie Jezusa, by bardziej kochać się wzajemnie w naszych rodzinach, wspólnotach, miejscach studiowania, pracy i służby, w zwykłych, codziennych relacjach. Stawajmy się posłańcami miłości budującej jedność w naszym podzielonym świecie.

Wielki Post jest czasem łaski, czasem „nawrócenia się do Boga całym naszym sercem”. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia i Bożego Miłosierdzia.

Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. (Franciszek, Misericordiae Vultus nr 2)

Przed nami DROGA WIELKIEGO POSTU...

POST… aby wyostrzyć wzrok i słuch na głos Ducha Świętego,

(oczyszcza serce i ciało, nadaje duchowi przejrzystość…)

MODLITWA może przemienić najtrudniejsze sytuacje, jeśli opierasz swoją ufność w Imieniu Jezusa. Aliteracja słowa „negeb” (pustynia) to słowo „ben gen” (być w raju); niech nasza modlitwa przez pustynię tego czasu służy wracaniu do raju przez przyjęcie i dawanie przebaczenia sobie i innym;

JAŁMUŻNA: „Radosnego dawcę miłuje Bóg” – nie czuj się przymuszona, lecz zaproszona do uczenia się postawy hojności Boga, wsłuchaj się w swoje serce - czym pragniesz i możesz się dzielić?

Pytania do refleksji:

·         W obecności Pana Jezusa, wpatrując się w Jego Serce, przypatrzę się moim relacjom z najbliższymi, z tymi, którzy na różny sposób są ode mnie zależni, relacjom z tymi, od których ja zależę...

·         Jakie zaproszenie Jezusa odkrywam dla siebie na czas tegorocznego Wielkiego Postu?

„Miłość zakłada się bardziej na czynach niż na słowach.”

Św. Ignacy.