KOCHAĆ znaczy  wy-Trwać

 

Imię Jezus = doświadczenie Miłosierdzia.

Imię Jezusa, wypowiadane z miłością, przynosi pokój i przebaczenie.

 

Przyjmij Je w twojej duszy, i w ciele.

W Jego Imieniu otrzymaliśmy Ducha Świętego, Pocieszyciela.

Na Jego Imię zgina się każde kolano… -  „Imieniem Jezusowym bij wojska nieprzyjacielskie, albowiem mocniejszej broni nie ma zarówno w niebie, jak i na ziemi”. (Jan Klimak)

Wsłuchaj się wewnętrznie w wypowiadanie w myślach tego Imienia, pragnąc być otulona Bożą Obecnością.

NAMAŚĆ zmysły i talenty tym Imieniem – „olejek rozlany – imię twe” (PnP 1,3): oczy, uszy, usta, język, ręce, stopy…. Pamięć, wolę, rozum, wyobraźnię, serce, życie uczuciowe…

Od Jezusa:

Twoje imię jest zapisane w Moim Imieniu. Twoje imię otrzymuje pełnię znaczenia z Mojego Imienia. Imię Moje objawia prawdę o Mnie i o tobie. Zawierzając się Mocy Mojego Imienia idziesz drogą zbawienia, albowiem we Mnie jest pełnia wszystkiego.

„Ja Jestem” JEST Drogą, Prawdą i Życiem.

Co przeszkadza, abym żyła Pełnią - pełna ŁASKI, tak jak uczyniła to Maryja?

„ gŁodny Boga? ”

POKOCHAJ MIŁOŚĆ...

"Nic bardziej praktycznego, jak znaleźć Boga, to jest:
 zakochać się
w Nim
w sposób absolutny, jedyny.

To, w kim jesteś zakochany,
co zajmuje twoją wyobraźnię,
ma wpływ na wszystko w twoim życiu:
decyduje o tym, dlaczego rano wstajesz, by wejść w nowy dzień,
 o tym, jak spędzasz twoje wieczory, jak przeżywasz czas wolny,
co czytasz, z kim się przyjaźnisz,
o tym, co rani twoje serce
i co napełnia cię radością
i wdzięcznością.

Pokochaj Boga, zakochaj się w Nim, trwaj w tej miłości,
a to zadecyduje
o wszystkim".                

o. P.Arrupe SJ

„Istnieje modlitwa wewnętrzna, która nigdy się nie kończy:

TWOJE PRAGNIENIA.

Jeśli pragniesz modlić się bez przerwy, nie przestawaj pragnąć.” (św. Augustyn)

Moje pragnienia pokazują mi, kim jestem.

Czym odpowiadam na moje pragnienia i głody? Czy jestem ich świadoma?

Czy wierzę, że Bóg może na nie odpowiedzieć, czy „załatwiam sprawę” własnymi siłami? Co daje mi energię do działania? Co jest moją motywacją?

Czy czuję głód Boga?

Czy czuję się godny Boga?

Jeśli nie, zastanowię się nad tym, że nie ja mam się czuć godna, ale mogę przyjąć godność, którą już mam w Bogu, którą On mi daje. Z Jego woli jestem Go godna, bo jestem Jego dzieckiem, On mnie wykupił i zbawił, abym żyła w prawdzie i mocy przebaczenia.

W związku z tym, o czym myślałam na tej modlitwie, o co pragnę prosić Boga?

„Zadanie domowe”, czyli do refleksji (nie na teraz J )

 

Imię oznacza obecność i powołanie.

Podobnie do imion hebrajskich, które określały coś charakterystycznego dla konkretnego człowieka, np. Izaak – znaczy „Bóg się uśmiecha”, Imię może brzmieć na przykład tak:

Ta, której nadzieja nie gaśnie,

Ten, który pokrzepia w drodze,

Ta, która….

Czy jest taki odcień Ciebie i Twojego dobra, który przejawia się i powtarza w twoich czynach, pragnieniach i myślach od dawna, odkąd jesteś świadoma, jest dla Ciebie charakterystyczny?

Poproś, aby Bóg objawił ci Twoje imię, które tylko ty i On znacie.

Gdy odkrywasz swoje Imię, które jest niepowtarzalnym odcieniem Ciebie w całym świecie, uciesz się tym, że jesteś jedyna w swoim rodzaju, zaproszona do jedności z Bogiem, a w Nim ze stworzeniem.

Miej świadomość, że gdy odkrywasz swoje powołanie, dana Ci jest też odwaga do jego realizacji: „Moc Najwyższego osłoni cię” (Łk 1,35)

Aby realizować powołanie, przyjmij namaszczenie Bożym Duchem i Jego Mocą. (Dz 10, 38)

 

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Św. utworzone

Przez Serce Maryi daję swoje życie Bogu, aby On mu dziś przewodził.