MODLITWA AKADEMIKA 18.05.2016

1. Co Twoje doświadczenie mówi o tym, jaki jest dla Ciebie Bóg?

2. Czego dowiadujesz się o sobie z relacji z innymi (z ich gestów, zachowań, postaw)? Za czym Twoi bliscy i przyjaciele mogą tęsknić w relacji z Tobą?

3. Każdy kształtuje więzi z innymi na podstawie osobistych przekonań. Jakie Twoje przekonania pomagają Ci budować głębsze relacje? Jak brzmią takie przekonania, które działają jak blokady w tworzeniu więzi, tworząc wrażenie bycia oddzieloną?

4. Jakie masz pragnienia i marzenia dotyczące Twoich relacji? Czy chciałabyś coś zmienić? W jakim kierunku?

5. Gdy myślisz "moje życie ma sens" - kto/co składa się na ten SENS?

6. Gdy coś, co wchodzi w skład Twojego "poczucia sensu" życia zmienia się lub przestaje spełniać Twoje oczekiwania, co robisz, jak reagujesz? Porozmawiaj szczerze z Bogiem o tym wszystkim, co przeżywasz w sytuacjach zmian i straty.

7. Gdy czytasz: "KOCHAM, czyli tak jak umiem angażuję się w budowanie życiodajnych relacji i chcę twórczo uczestniczyć w przemianie świata wokół mnie" - jak odnajdujesz się w takiej "definicji" miłości? Jaką konkretną formę ma życie wiarą i miłością w Twoim życiu? Czy chciałabyś zmieniać coś małymi kroczkami: w myśleniu, czynach i postawach w codzienności?